Martovo okénko pro období 1. 2. 2021 – 28. 2. 2021

Celý únor putuje Mars znamením Býka, kde astrologicky řečeno, je ve svém exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím a určitou mírou sebekontroly. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, přílišné upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla.

K předchozímu působení přistupuje navíc díky Martu ještě následující specifický vliv:

1.a 2. února se mísí dva vlivy - jeden, díky němuž se bude třeba vyrovnávat s nárůstem hůře zvladatelné energie, poklesem sebevlády, prchlivostí a s větší chutí jít do střetu. Více než jindy je tedy třeba opatrnost na úrazy a náhlé poruchy srdeční činnosti. Pomocí může být větší odstup, pozornost, nahlížet souvislosti a hledat příležitosti, kdy lze nechat napětí konat práci. Druhý vliv bude představovat působení světa iluzí, klamu, podvodů a nečestného jednání. Snáz půjde sklouznout k chaotickým, neřízeným projevům a činům, kterým předchází špatný odhad situace. Bude třeba větší opatrnost na okradení.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:10 až 08:10, 10:30 až 13:20 a 17:35 až 20:00 středoevropského (tedy našeho běžného) času.

10. únor bude pokoušet nárůstem zbrklosti, překotnou rychlostí myšlení, ukvapenými a podrážděnými reakcemi a hádavostí. Je to nevhodný čas pro uzavírání smluv, obchod, vstupní pohovory a činnosti vyžadující soustředění.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:50 až 07:25, 08:40 až 12:10 a 15:05 až 17:50.

19. a 20. února poroste chuť k flirtování, dobrodružstvím s druhým pohlavím a naplňování smyslových počitků. Více se bude projevovat sexuální napětí, bude obtížnější zvládání vášní. Snáz se může podléhat svodům spotřebního života, bude potlačeno střízlivé uvažování a bude častější zkratkovité jednání. Bude větší riziko pohlavních chorob a onemocnění z přemíry užívání si.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:25 až 06:55, 08:15 až 11:50 a 14:45 až 17:30.

23. až 26. únor budou pokoušet většími ambicemi spojenými s originalitou, nápaditostí a chutí po novém či aspoň nějak vybočujícím z šedi každodenního života. Bude i více sil pro rozseknutí déle se vlekoucích záležitosti a aktivním lidem tyto dny nabídnou uplatnění tvůrčích schopností. V osobním jednání napomohou překvapivým postupům a řešením. Problémem však může být jak nepřehnat uplatnění sil bez ohledu na okolní dopady a platná pravidla, aby tak nedošlo k propadnutí v této zkoušce s následnému prudkému pádu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:50 až 07:25, 08:40 až 12:10 a 15:05 až 17:50.