Martovo okénko pro období 1. 2. 2020 – 29. 2. 2020

Do 16. února Mars putuje znamením Střelce. V tomto ohnivém znamení aktivizuje zájem o filosofii a duchovní problematiku. Zvětšuje se přitom podnikavost lidí, častěji fungují dynamičtější složky našich osobností, roste i síla a energie a chuť je někam investovat. Roste také touha po dobrodružství ducha i těla. Více lidí má snahu domáhat se spravedlnosti a uplatňovat ji, nespravedlnost výrazněji rozčiluje. V tomto období se snadněji a pohotověji než dříve volí cíle, také se k nim silněji směřuje. Objevuje se i výraznější síla a osobní kouzlo nadchnout jiné pro jejich dosahování. Je možné častěji pozorovat příslovečný „tah na bránu” jak v materiálním tak duchovním světě.
Při napěťových vazbách do horoskopu jednotlivce se lze obvykle setkat s větší ukvapeností, náhlými výbuchy emotivity, častěji se objevuje větší než obvyklá nervnost a snadněji přicházejí ideové konflikty. V materiální rovině více než jindy přichází úrazy kyčlí, stehenních kostí a svalů.

Od 16. února 12:32:54 Mars putuje znamením Kozoroha - astrologicky řečeno znamením svého povýšení - kde má velmi dobré předpoklady pro poskytování svých positivních darů. Přeje zvýšení vůle, jejímu snazšímu uplatnění, pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a umožňuje tak častější uskutečnění plánů a dosažení zvolených cílů. Je však nutné počítat s tím, že užitek nepřichází okamžitě, ale přicházívá s určitým odkladem. Mars zde také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas, kdy lze snáze naplnit kariérní ambice a činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a výkonnost.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození však zvyšuje netoleranci slabosti druhých, dává necitelnost, tvrdost a drsnost v prosazování se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, kostí, záněty zubů a kožní onemocnění.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

20. až 22. únor přinesou mnohým nárůst ochoty ke změně a povzbuzení k činům. Bude posílena odvaha, činorodost, pracovní výkonnost a tvořivost. Půjde snáz jednat přímočařeji a uplatní se postupy a řešení věcí, které jsme předtím nemohli vyřešit. Snáz se půjde odpoutat od starých záležitostí, neužitečných spojení a rozseknout to, co se doposud vleklo.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:30 až 04:25, 06:50 až 09:05 a 13:35 až 16:10.

24. a 25. únor povzbudí naši energii, vůli a vitalitu. Posílí podnikavost, činorodost a energické naplňování záměrů či dosahování cílů. Poroste také fyzická síla a podpoří se zlepšování se zdraví. Půjde snáz rozehřát životní jiskru a optimismus, najít vřelejší vztah ke sportu a pohybu, podat větší výkon, mnohým vzroste i sexuální chuť. Je to příznivý čas pro zahájení regeneračních procesů a dobíjení životních sil.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:25 až 04:20, 04:40 až 08:20 a 10:25 až 12:25.

26. únor je den, kdy od myšlenek není daleko k činům, je plno rozumových řešení a praktických nápadů a snadno je lze realizovat. Poroste také rychlost, obratnost, hbitost a výkonnost a bude pravděpodobnější úspěch v práci, na cestách a při sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:20 až 04:25, 04:40 až 08:20 a 10:20 až 12:20.