Martovo okénko pro období 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022

Až do 14. ledna putuje znamením Střelce. V tomto ohnivém znamení aktivizuje zájem o filosofii a duchovní problematiku. Zvětšuje se přitom podnikavost lidí, častěji fungují dynamičtější složky našich osobností, roste i síla a energie a chuť je někam investovat. Roste také touha po dobrodružství ducha i těla. Více lidí má snahu domáhat se spravedlnosti a uplatňovat ji, nespravedlnost výrazněji rozčiluje. V tomto období se snadněji a pohotověji než dříve volí cíle, také se k nim silněji směřuje. Objevuje se i výraznější síla a osobní kouzlo nadchnout jiné pro jejich dosahování. Je možné častěji pozorovat příslovečný „tah na bránu” jak v materiálním tak duchovním světě.
Při napěťových vazbách do horoskopu jednotlivce se lze obvykle setkat s větší ukvapeností, náhlými výbuchy emotivity, častěji se objevuje větší než obvyklá nervnost a snadněji přicházejí ideové konflikty. V materiální rovině více než jindy přichází úrazy kyčlí, stehenních kostí a svalů.

Od 24. ledna 13:52:48 SEČ začne Mars procházet jedním z nejvýraznějších míst své pouti - znamením svého povýšení - zemským Kozorohem. Na této cestě přeje zvýšení vůle a jejímu snazšímu uplatnění, tedy větší pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a usnadňuje tak uskutečňování plánů a dosahování zvolených cílů. Nicméně je nutné počítat s tím, že užitek přicházívá s určitým odkladem. Mars v tomto znamení také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje cílevědomost, plánovitost, tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas kdy lze snáze naplnit kariérní ambice, činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a fyzickou výkonnost.
Pokud však na své dráze vytváří neharmonické vazby na prvky horoskopu narození, pak zvyšuje autoritativnost, chtivost po moci a necitelnost vůči slabostem druhých. Dává také často větší bezohlednost, tvrdost a drsnost pro uplatnění se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, záněty zubů a kožní onemocnění.

K předchozímu působení přistupuje navíc díky Martu ještě následující specifický vliv:

10. až 12. ledna bude mít více sil svět iluzí, klamu, podvodů a nečestného jednání. Snáz půjde sklouznout k chaotickým, neřízeným projevům a činům, kterým předchází špatný odhad situace. Častější budou úniky do světa iluzí a fantazie, bude třeba větší opatrnost na okradení, podvody a poškození vodou.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:10 až 06:10, 08:10 až 10:25 a 14:05 až 16:10.