Martovo okénko pro období 1. 1. 2021 – 31. 1. 2021

Až téměř do konce 6. ledna putuje Mars posledními dvěmi stupni znamení Berana. Je po tuto dobu stále ve svém domicilu a může poskytovat své dobré dary v nejryzejší podobě - ale také to méně chtěné, prudké a násilné - pokud se popustí uzda sobeckým tužbám po prosazení se.
Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že můžeme pocíťovat přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůstat naše regenerační schopnosti a můžeme více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marse spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami, může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště při sportech, v cyklistice, na kolečkových bruslích, "prkýnkách" a aktivitách v přírodě je třeba nosit helmu a chránit hlavu!
Větší opatrnost by měli mít ti, kdo mají ve svých horoskopech obsazen poslední dva stupně znamení Raka, Vah či Kozoroha.

Od 6. ledna 23:27:01 však začne Mars putovat znamením Býka, kde astrologicky řečeno, je ve svém exilu, to jest putuje cizím územím a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím a určitou mírou sebekontroly. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu narůstá v čase jeho běhu Býkem tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, přílišné upřednostňování materiálních hodnot a lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla.

K předchozímu působení přistupuje navíc díky Martu ještě následující specifický vliv:

8. až 10. ledna se budou mísit trochu divočejší a trochu zdánlivě nesourodé podněty – jednak podněty budící netrpělivost, zbrklost, hádavost a nevhodnou kritičnost, jednak podněty k přijímání, užívání či rozvoji prakticky orientovaného myšlení a k tomu ještě podněty pro sbližování v milostné rovině a intenzivnější prožívání sexuality.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:10 až 08:10, 10:30 až 13:20 a 17:35 až 20:00 středoevropského (tedy našeho běžného) času.

11. až 15. ledna bude třeba více opatrnosti na konflikty s autoritami, pravidly a řádem jak v osobním tak v profesním životě. Také na zranění a havárie. Snáz se může projevit agresivita, tvrdošíjnost, sobectví a hrubý materialismus. Obtížnější bude projevovat praktičnost, dochvilnost, dodržování řádu a pravidel. Tento čas zbloudilým nastavuje zrcadlo a pro ty, kteří žijí v souladu s řádem, přináší nové podmínky k dalšímu růstu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:55 až 08:40, 09:45 až 13:00 a 16:10 až 18:40.

19. až 21. leden povzbudí chuť a odvahu řešit záležitosti i s větší mírou rizika, přitom vzroste touha a schopnost objevovat nové věci a zvětší se dynamika chování a rychlost reakcí. Je však třeba opatrnost na menší toleranci, větší vznětlivost a vrtkavost štěstěny. Může dojít k čemukoliv – od nečekaných výher k náhlým nepříznivým zvratům či k úrazům. Rozum a odpovědnost mohou nyní nejvíce pomáhat.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 09:30 až 11:15 a 15:50 až 18:25.

Samotný 21. leden však kromě předchozího a částečně i vlivu z 22. a 23. ledna (viz níže) přináší navíc kritický čas dalších nakumulovaných napětí, které se mohou projevit uvolněním naších nechtěných podnětů a reakcí z našeho podvědomí vyúsťujících v konfliktech, úrazech, nehodách či účasti v hromadných neštěstích.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v čase 08:05 až 13:25.

22. až 24. leden budou ponoukat více přepínat, slibovat více, než se dokáže zvládnout a sliby porušovat. Častěji může docházet k soudním sporům a konfliktům s úřady. Vzroste pokušení povolit svému já, podlehnout sobectví a pokusit se dosáhnout svých cílů i za cenu morálních ústupků. Pozor také na nevyžádanou aktivitu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:30 až 08:10, 09:20 až 12:40 a 15:40 až 18:20.