Martovo okénko pro období 1. 1. 2020 – 31. 1. 2020

Ještě prvé dva dny a kousek třetího ještě putuje Mars znamením Štíra, kde obvykle nabízí nárůst vůle a snazší zaměření se na plnění záměrů, větší odvahu a odhodlanost, větší odolnost, schopnost vytrvale uplatňovat síly ve zvoleném směru či záměrech - někdy až úpornost v nasazení energie. Přináší také lepší regeneraci a urychlení rekonvalescence. Napomáhá při odkrývání tajemství jak v hmotném světě, tak při hledání smyslu života a na duchovní cestě. V nižší rovině zůstává u pouhého zvýšení sexuální chuti a vede jen k činům směřujícím k jejímu ukojení. Ve vyšší rovině pak pomáhá k rázným činům vedoucím k naplnění duchovních ambicí. Obzvláště příznivý může být Mars studentům esoteriky, ale i lékařům, investigativním novinářům, vyšetřovatelům, kriminalistům, příslušníkům tajných služeb, auditorům, pracovníkům v pojišťovnictví a bankách.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození přináší větší tvrdost, chuť odplácet až pomstychtivost, agresivitu a konflikty. V tělesné rovině zvyšuje možnost a četnost zánětů, operací močových cest a pohlavních orgánů a umožňuje snadnější vznik hemeroidů.

Od 3. ledna 10:37:20 však již Mars putuje znamením Střelce. V tomto ohnivém znamení aktivizuje zájem o filosofii a duchovní problematiku. Zvětšuje se přitom podnikavost lidí, častěji fungují dynamičtější složky našich osobností, roste i síla a energie a chuť je někam investovat. Roste také touha po dobrodružství ducha i těla. Více lidí má snahu domáhat se spravedlnosti a uplatňovat ji, nespravedlnost výrazněji rozčiluje. V tomto období se snadněji a pohotověji než dříve volí cíle, také se k nim silněji směřuje. Objevuje se i výraznější síla a osobní kouzlo nadchnout jiné pro jejich dosahování. Je možné častěji pozorovat příslovečný „tah na bránu” jak v materiálním tak duchovním světě.
Při napěťových vazbách do horoskopu jednotlivce se lze obvykle setkat s větší ukvapeností, náhlými výbuchy emotivity, častěji se objevuje větší než obvyklá nervnost a snadněji přicházejí ideové konflikty. V materiální rovině více než jindy přichází úrazy kyčlí, stehenních kostí a svalů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

25. leden povzbudí rychlý přechod od myšlenek k činům, nabídne více rozumových řešení a snáz realizovatelných nápadů. Vzroste rychlost, obratnost, hbitost a výkonnost, bude pravděpodobnější úspěch v práci, na cestách a při sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:55 až 04:50, 05:45 až 08:50 a 11:20 až 13:05.

26. až 28. leden přinesou větší potřebu smyslových počitků a vrůst chuti k flirtování a dobrodružstvím s druhým pohlavím. Více se uplatní sexuální napětí a bude obtížnější zvládat vášně. Také půjde snáz podléhat svodům spotřebního světa, pokoušet bude i svět iluzí, klamu, podvodů a nečestného jednání, půjde snáz sklouznout k chaotickým či zbrklým a neřízeným činům, kterým předchází špatný odhad.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:50 až 04:50, 07:00 až 09:20 a 12:50 až 14:55.

29. ledna bude větší pravděpodobnost snah podvodníků, šejdířů a zlodějů usilujících získat peníze a prostředky druhých, také možnost škod vodou a párou.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:50 až 04:45, 06:50 až 09:10 a 12:45 až 14:55.