Martovo okénko pro období 1. 12. 2018 – 31. 12. 2018

Celý měsíc Mars postupuje znamením Ryb. V něm napomáhá snadnějšímu nalézání obětovosti v sobě i mimo sebe. Vyspělejší snáz konají nesobecké činy ve prospěch slabších, utlačovaných a potřebných bez ohledu na své náklady. Někdy vystane i odvaha k vykonání něčeho idealistického či chuť k oběti pro blaho druhých. Na druhou stranu se častěji ztrácí soustředění, klesá vůle, hůře se hledá rasance a průbojnost, klesá a rozřeďuje se energie. U některých lidí se projeví sklon ke skrývání svých činů vůči okolí.
Při napěťových vazbách k nativitě (týká se to především lidí, kteří mají obsazen 10. až 30. stupeň znamení Ryb, Blíženců, Panny a Střelce) se lze snadněji stát obětí svých slabých stránek či nižších pohnutek, více se projeví sklony k podvodu, alkoholismu či únikům z reality. Ve fyzické rovině nastupují deformace, zhmoždění a úrazy v oblasti dolních částí kotníků a chodidel, případně jejich operace, více se objevují onemocnění dýchacích cest a záněty střevního traktu či průjmy.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. až 5. prosince se bude třeba vyrovnat s nárůstem energie, poklesem sebevlády, prchlivostí a s větší ochotou jít do střetu – zvláště při přehánění obrany svého náhledu a myšlenek. Ve fyzické rovině hrozí častější úrazy při sportu. Pomocí může být pozornost a odstup od vlastní impulzivity a aktivní hledání příležitosti, při níž lze nechat napětí konat chtěnou či potřebnou práci.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:05 až 08:00, 10:20 až 12:45 a 16:10 až 18:15.

16. až 18. prosinec nabídnou zlepšení toku energie a regeneračních schopností, obnovení plodnosti, narůst rasance v jednání a větší odvahu. Bude snadnější se rozvíjet a měnit. Okruh podnětů a změn může jít od přílivu sexuální energie, přes větší chuť hledat věci skryté, odkrývat tajemství života i smrti až po nárůst a projevy touhy po moci a ovládání.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 06:55 až 12:05, 12:20 až 13:55 a 15:45 až 17:50.

26. až 28. prosinec přinesou setkání s prožitky a zkušenostmi, jež mohou být současně i příležitostmi k posunu v životních cílech a duchovním směřování.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 22:55 až 01:45, 09:20 až 11:35 a 15:25 až 17:55.