Martovo okénko pro období 1. 12. 2017 – 31. 12. 2017

Ještě do 9. prosince putuje Mars znamením Vah. Zde je obrazně řečeno “na návštěvě v cizím prostředí” - naproti je znamení kde vládne, nemá tedy tolik jednoduchých příležitostí vystoupit plně harmonicky. Přesto ale dává jako dobře vychovaný host těm, kdo se pokouší na sobě pracovat a konají, lepší předpoklady pro uplatnění své vlídnější tváře. Přináší snadnější zaměření úsilí do společnosti, na kamarádství, přátelství a spolupráci. Vlastní činy a usilování v tuto dobu nemusí být přehnaně odvážné a rázné, ale vše může být snadněji podbarvené citem pro spravedlnost, konané s větší rozvahou, aktivity mohou být rozvážné, uměřenější a činěné ve prospěch spravedlnosti a harmonie. Lze si také snáz uvědomit své morální přesvědčení a s odvahou za ním stát. Snadněji se daří vědomě nacházet vyváženost, dosahovat kompromisy či prosazovat spravedlnost a také je snazší obrousit ostny svého ega. Na sobě pracujícím lidem se v tuto dobu s větším úspěchem než jindy daří transformovat případnou vulgárnost na zdvořilost, neupřímnost na diplomatičnost, sobectví na ohleduplnost, svárlivost na nalézání souhlasu a impulzivitu na vyrovnanost a člověk více bere ohledy na své okolí a daří se mu lépe ladit své úsilí s druhými.
Při neharmonických vazbách Marse do horoskopu narození však mohou ve zvýšené míře přicházet neupřímnost a faleš, servilnost, zábrany, konfrontační situace, střety a hádky, obtíže ve smluvních vztazích, ve společnosti a bývá také více právních sporů. Častěji se navíc lze setkávat se zmenšením obvyklé rozhodnosti a orientace v běžných situacích, někdy i s neobvyklým stavem, kdy je člověk ovládán. Ve fyzické rovině se mohou více objevovat úrazy a komplikace v oblasti ledvin a močových cest, častější jsou i křeče či záněty.

Od 9. prosince 09:59:13 středoevropského času začne putovat Mars znamením Štíra, kde přináší nárůst vůle a snazší zaměření na plnění záměrů. Zvyšuje odvahu a odhodlanost, duševní a tělesnou odolnost, dává schopnost vytrvale uplatňovat síly ve zvoleném směru či záměrech – u někoho to však může vést k nezdravě úpornému nasazení energie. K tomu Mars přidává rasantnější prosazování, menší ohleduplnost vůči okolí, ale i zvětšení toku energie v těle. Přináší také lepší regeneraci a urychlení rekonvalescence, napomáhá při odkrývání tajemství jak v hmotném světě, tak při hledání smyslu života a na duchovní cestě. V nižší rovině zůstává u pouhého zvýšení sexuální chuti a vede jen k činům směřujícím k jejímu ukojení. Ve vyšší pak pomáhá k rázným činům vedoucím k naplnění duchovních ambicí. Jestliže je energie Marse navíc provázena schopností odstupu a sebereflexe, lze dosáhnout výjimečných úspěchů.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození přináší větší tvrdost, agresivitu, konflikty, nespravedlivou kritičnost, ničivost, drsnost a hrubost, ve vyhraněných případech uplatnění sklonu k násilí. Může také aktivizovat pomstychtivost nebo přinést činy ze žárlivosti. Přispívá pak k potížím s penězi a předznačuje nevhodné období pro vypůjčování si peněz, leda při velmi dobrých vazbách Marse na ostatní planety. Na místě je opatrnost – nedělat extrémní věci, mohly by přijít úrazy, vážné nehody. V tělesné rovině pak zvyšuje možnost a četnost zánětů, operací močových cest a pohlavních orgánů a umožňuje snadnější vznik hemeroidů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1 a 2. prosinec jsou dny větší nervové lability, hádavosti, nárůstu rebelantství, zbrklosti roztržitosti a nesoustředění, s chutí radikálně konfrontovat své názory s druhými. Přitom je třeba dávat více opatrnosti na úrazy a střety při řízení motorových vozidel, práci s elektřinou a technickými zařízeními.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:20 až 03:45, 07:05 až 09:05, 12:20 až 14:10 a 18:30 až 21:00.

5. až 8. prosinec jsou příznivé dny pro zlepšení sebekázně, posílení vůle a efektivního nasazení energie, vzrůst houževnatosti a výkonnosti, dny, kdy jde snáze realizovat své záměry. Do života půjde nenásilným způsobem zapojit rozvahu, zkušenosti a střídmost, rozpracované věci půjdou snáz dotáhnout do konce. Bude snadnější dodržovat formu a řád v myšlení i činech a lehčeji prosazovat účelná řešení. Jsou to také dny příznivé pro hubnutí či regulaci rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 01:15 až 03:50, 06:10 až 09:10 a 11:30 až 13:05.

27. a 29. prosinec nabídnou příležitosti k uplatnění představivosti, tvořivosti a zlepšení schopností vnímat umění či dokonce vytvářet dobrá umělecká díla. Může se otevřít celostní náhled na život a jeho smysl. Je to příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro meditace, prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:55 až 03:45, 06:30 až 08:20, 08:50 až 11:10 a 14:35 až 16:40.