Martovo okénko pro období 1. 12. 2016 – 31. 12. 2016

Téměř do poloviny 19. prosince putuje Mars znamením Vodnáře. Napomáhá zde samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje také příležitosti k nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě a dosahování nezávislosti. Napomáhá změnám, hledání nových konceptů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyčpělou tradicí a svázaností. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech a posiluje individuální ambice.
Pokud však vytváří napěťové vazby do horoskopu narození, zvyšuje rebelantství, buřičství, provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody. Boří staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak zvyšuje rizika úrazů achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a ve větší míře i záněty, operace či jiné problémy se žilním systémem nohou.

Od 19. prosince 10:22:52 začne Mars postupovat znamením Ryb. V něm napomáhá snadnějšímu nalézání obětovosti v sobě i mimo sebe. Vyspělejší snáz konají nesobecké činy ve prospěch slabších, utlačovaných a potřebných bez ohledu na své náklady. Někdy vystane i odvaha k vykonání něčeho idealistického či chuť k oběti pro blaho druhých. Na druhou stranu se častěji ztrácí soustředění, klesá vůle, hůře se hledá rasance a průbojnost, klesá a rozřeďuje se energie. U některých lidí se projeví sklon ke skrývání svých činů vůči okolí.
Při napěťových vazbách k nativitě se lze snadněji stát obětí svých slabých stránek či nižších pohnutek, více se projeví sklony k podvodu, alkoholismu či únikům z reality. Ve fyzické rovině nastupují deformace, zhmoždění a úrazy v oblasti dolních částí kotníků a chodidel, případně jejich operace, více se objevují onemocnění dýchacích cest a záněty střevního traktu či průjmy.

K předchozímu působení přistupují navíc následující vlivy:

1. až 4. prosinec nabídnou příliv duševních i tělesných sil a nárůst optimismu. Stoupne činorodost a pracovní výkonnost, snadněji se budou cíle formulovat i je naplňovat. Bude větší chuť a energie pro hledání vyššího, lepší prosazování spravedlnosti a snazší jednání s těmi kdo mají moc. Lze však získat i nové poznání a mohou přijít i nečekané finanční přírůstky. Tyto dny budou také podporovat zlepšení sebekázně, efektivní nasazení energie, posílení houževnatosti, zvětšení výkonnosti a jako důsledek pak půjde lépe realizovat zvolené záměry. Do života půjde nenásilným způsobem zapojit střídmost, rozpracované věci půjdou snáz dokončovat. Bude snadnější dodržovat formu a řád ve svých činech a lehčeji prosazovat účelná řešení. Je to také čas příznivý pro hubnutí či regulaci rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie.
Nejsilněji bude působit tento vliv 00:35 až 03:00, 05:45 až 08:30, 09:25 až 12:30 a 14:55 až 16:40.

6. a 7. prosinec jsou dny, kdy půjde snáze skloubit energii s nápaditostí a obé pak využít při doposud neúspěšných pokusech o řešení. Také bude možné jednodušeji rozseknout staré záležitosti, odpoutat se od závislostí. Vzroste odvaha, chuť po dobrodružství, podnikavost, dynamika osobnosti a rychlost reakcí. Stoupne přitažlivost moderních postupů, vzroste schopnost objevovat nové, bude možné těžit lépe ze své intuice. Zvětšení rychlosti a přesnosti reakcí pak přiblíží k úspěchům i ve složitých životních situacích či situacích s větší mírou rizika. Doposud nadprůměrně odvážní by však v této době měli zvolnit a nezapomenout počítat do deseti dříve než začnou konat.
Nejsilněji bude působit tento vliv 09:15 až 13:35, 14:50 až 16:35 a 17:55 až 20:20.

24. až 29. prosince se bude harmonicky propojovat náš životní princip s energií, vůlí a vitalitou. Snadněji může vzrůst podnikavost, činorodost a energické naplňování záměrů, posílit se vůle a půjde snáz dosahovat vytčené cíle. Poroste fyzická síla a výkonnost, zlepší se zdraví. Budeme mít více energie, životní jiskru a optimismus, vřelejší vztah ke sportu a pohybu, budeme schopni větších výkonů, mnohým vzroste i sexuální chuť. Je to dobrý čas pro zahájení regeneračních procesů a dobíjení životních sil.
K tomu 24. a 25. prosinec budou přát vytváření souladu starého, konzervativního s novým. Bude snazší poučit se ze starého a přidat něco nového či se nechat a novém přesvědčit. 28. a 29. prosinec nabídnou lepší propojení myšlení s energií. Snáz půjde přecházet od myšlenek k činům a prosazovat se. Budou přát úspěchu v posledních pracích roku, jednáních v obchodních a pracovních záležitostech a posílí obratnost a hbitost.
Nejsilněji bude působit tento vliv 05:25 až 08:15, 08:35 až 12:10 a 14:20 až 16:15.