Martovo okénko pro období 1. 11. 2018 – 30. 11. 2018

Až do 15. listopadu putuje Mars znamením Vodnáře. Napomáhá zde samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje tak příležitost k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech. Napomáhá také hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.
Pokud v tuto dobu vytváří napěťové vazby do horoskopu narození (týká se to lidí, kteří mají obsazen 6. až 10. stupeň pevných znamení do 10. října, 11. až 16. stupeň pevných znamení 11. až 20. října a lidí s obsazenými¨17. až 21. stupeň od 21. října do konce měsíce - tj. mají-li takto obsazena znamení Vodnáře, Býka, Lva či Štíra) pak zvyšuje rebelantství, buřičství, netoleranci a přináší tendenci k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Dává také chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak zvyšuje rizika úrazů a poškození, srdeční poruchy, potíže s pohlavními orgány a konečníkem, zyby dolní čelistí, krční páteří a ve zvýšené míře tělesné úrazy achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou.

Od 15. listopadu 23:20:44 začne Mars postupovat znamením Ryb. V něm napomáhá snadnějšímu nalézání obětovosti v sobě i mimo sebe. Vyspělejší snáz konají nesobecké činy ve prospěch slabších, utlačovaných a potřebných bez ohledu na své náklady. Někdy vystane i odvaha k vykonání něčeho idealistického či chuť k oběti pro blaho druhých. Na druhou stranu se častěji ztrácí soustředění, klesá vůle, hůře se hledá rasance a průbojnost, klesá a rozřeďuje se energie. U některých lidí se projeví sklon ke skrývání svých činů vůči okolí.
Při napěťových vazbách k nativitě (týká se to především lidí, kteří mají obsazen 1. až 9. stupeň znamení Ryb, Blíženců, Panny a Střelce) se lze snadněji stát obětí svých slabých stránek či nižších pohnutek, více se projeví sklony k podvodu, alkoholismu či únikům z reality. Ve fyzické rovině nastupují deformace, zhmoždění a úrazy v oblasti dolních částí kotníků a chodidel, případně jejich operace, více se objevují onemocnění dýchacích cest a záněty střevního traktu či průjmy.