Martovo okénko pro období 1. 11. 2017 – 30. 11. 2017

Po celý listopad Mars putuje znamením Vah. Zde je obrazně řečeno “na návštěvě v cizím prostředí” - naproti je znamení kde vládne, nemá tedy tolik jednoduchých příležitostí vystoupit plně harmonicky. Přesto ale dává jako dobře vychovaný host těm, kdo se pokouší na sobě pracovat a konají, lepší předpoklady pro uplatnění své vlídnější tváře. Přináší snadnější zaměření úsilí do společnosti, na kamarádství, přátelství a spolupráci. Vlastní činy a usilování v tuto dobu nemusí být přehnaně odvážné a rázné, ale vše může být snadněji podbarvené citem pro spravedlnost, konané s větší rozvahou, aktivity mohou být rozvážné, uměřenější a činěné ve prospěch spravedlnosti a harmonie. Lze si také snáz uvědomit své morální přesvědčení a s odvahou za ním stát. Snadněji se daří vědomě nacházet vyváženost, dosahovat kompromisy či prosazovat spravedlnost a také je snazší obrousit ostny svého ega. Na sobě pracujícím lidem se v tuto dobu s větším úspěchem než jindy daří transformovat případnou vulgárnost na zdvořilost, neupřímnost na diplomatičnost, sobectví na ohleduplnost, svárlivost na nalézání souhlasu a impulzivitu na vyrovnanost a člověk více bere ohledy na své okolí a daří se mu lépe ladit své úsilí s druhými.
Při neharmonických vazbách Marse do horoskopu narození však mohou ve zvýšené míře přicházet neupřímnost a faleš, servilnost, zábrany, konfrontační situace, střety a hádky, obtíže ve smluvních vztazích, ve společnosti a bývá také více právních sporů. Častěji se navíc lze setkávat se zmenšením obvyklé rozhodnosti a orientace v běžných situacích, někdy i s neobvyklým stavem, kdy je člověk ovládán. Ve fyzické rovině se mohou více objevovat úrazy a komplikace v oblasti ledvin a močových cest, častější jsou i křeče či záněty.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

16. až 18. listopad jsou dny, kdy se zvětšuje chuť konat a od myšlenek není daleko k činům, je plno rozumových řešení a praktických nápadů. Roste rychlost, obratnost, hbitost a výkonnost, je pravděpodobnější úspěch v práci, na cestách a při sportu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:30 až 03:55, 06:30 až 09:25 a 11:50 až 13:25.

19. listopadu se může snadněji projevit agresivita, bezohlednost, hrubost vlastní i okolí a vzroste i schopnost ublížit sobě i druhým. K překonání tohoto vlivu bude více než jindy pomáhat větší zapojení rozumu.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 01:30 až 03:55, 07:15 až 11:25 a 13:55 až 15:30.

20. a 21. listopadu půjde snáz pracovat na duchovním poznání, vytvářet si nové podmínky pro budoucí život, být optimistou, užívat své síly k naplnění cílů, jít za novými životními hodnotami a slaďovat své jednání s etickými normami.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:25 až 05:30, 07:15 až 09:15 a 20:20 až 22:15.