Martovo okénko pro období 1. 11. 2016 – 30. 11. 2016

Až do 9. listopadu ještě putuje Mars jedním z nejvýraznějších míst své pouti - postupuje přímým pohybem znamením svého povýšení - Kozorohem. Putuje tak drahou, na níž přeje zvýšení vůle a jejímu snazšímu uplatnění, tedy větší pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a usnadňuje tak snazší uskutečňování plánů a dosahování zvolených cílů. Nicméně je nutné počítat s tím, že užitek přicházívá s určitým odkladem. Mars v tomto znamení také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje cílevědomost, plánovitost, tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas kdy lze snáze naplnit kariérní ambice, činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a fyzickou výkonnost.
Pokud však na své dráze vytváří neharmonické vazby na prvky horoskopu narození, pak v jejich důsledku zvyšuje autoritativnost, chtivost po moci a necitelnost vůči slabostem druhých. Dává v takovém případě často větší bezohlednost, tvrdost a drsnost pro uplatnění se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. Někdy však dává i pocity osamocenosti a vzpurnost vůči systému či vypočítavost. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, záněty zubů a kožní onemocnění.

Od 9. listopadu 06:51 začíná Mars na dalších 40 dní putovat znamením Vodnáře. Napomáhá zde samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje tak příležitost k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech. Napomáhá také hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.
Pokud v tuto dobu vytváří napěťové vazby do horoskopu narození, zvyšuje rebelantství, buřičství, netoleranci a přináší tendenci k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Dává také chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak zvyšuje rizika úrazů achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a ve větší míře i záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou.

K předchozímu působení přistupují navíc následující vlivy:

14. až 16. listopadu jsou dny, kdy od myšlenek nebývá daleko k činům, je dostatek rozumových řešení a praktických nápadů a snadno je lze realizovat. Roste rychlost, obratnost, hbitost a výkonnost, je pravděpodobnější úspěch v práci, na cestách a při sportu.
Nejsilněji bude působit tento vliv 05:45 až 08:25, 09:55 až 12:35 a 15:20 až 17:00.

Kromě toho od 6. do 28.listopadu se bude možné nadít větší aktivity podvodníků, zlodějů, lidí přinášejících neuskutečnitelné představy a vytvářejících iluze, ale také falešných duchovních vůdců a bláznů.
Nejsilněji bude působit tento vliv 22:30 až 00:30, 04:40 až 07:05, 11:20 až 13:40 a 17:05 až 19:05.