Martovo okénko pro období 1. 10. 2017 – 31. 10. 2017

Až do 23. října putuje Mars znamením Panny. Přináší zde snazší zaměření a zacílení nasazované energie na detail a konkrétní činnost, zvyšuje všímavost, píli, metodičnost a precisnost, výkonnost, pracovitost, ale i zručnost a šikovnost. Také napomáhá většímu důrazu na čistotu. Snadněji se analyzují problémy, je také snazší zaměření na praktickou rovinu života, posiluje se i skromnost a spořivost. Není neobvyklé, že člověk chce být více užitečný či má chuť posloužit nějaké poctivé myšlence. Z tohoto období těží v profesi například chirurgové, přesní mechanici, badatelé, pracovníci ve službách a obecně všichni perfekcionisté.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození tato doba přináší nervové napětí, hnidopišství, snazší vybuzení a hádky kvůli maličkostem, často se pod jeho vlivem stává člověk afektovaný hypochondr, pokrytecký nevrlý lichotník, věčně nespokojený, někdy i lakotný. Bývá přepjatá nervová soustava, snadno nastává neklid, objevuje se přehnaná kritičnost; je potřeba být opatrný i na netrpělivost a zbrklost. V tělesné rovině se častěji objevují svalové křeče, komplikace se střevním traktem a jeho operace, také se objevují problémy s kýlou, častější jsou záněty slepého střeva.
S neharmonickými vlastnostmi Marta v tomto znamení můžeme bojovat vědomě rozvíjeným idealismem, velkodušností, statečností a snahou o nezávislost.

Od 23. října 20:28:54 středoevropského letního času začíná Mars putovat znamením Vah. Zde je obrazně řečeno “na návštěvě v cizím prostředí” - naproti je znamení kde vládne, nemá tedy plnou sílu, ale přesto dává jako dobře vychovaný host těm, kdo se pokouší na sobě pracovat, lepší předpoklady pro uplatnění své vlídnější tváře. Přináší snadnější zaměření úsilí do společnosti, na kamarádství, přátelství a spolupráci. Vlastní činy a usilování nebývají přehnaně odvážné a rázné, ale častěji podbarvené pochopením druhé strany, konané s větší rozvahou, aktivity mohou být uměřenější a ve prospěch spravedlnosti a harmonie. Je tedy dostupné aktivně nacházet vyváženost, dosahovat kompromisy.
Při neharmonických vazbách Marse mohou častěji přicházet konfrontační situace, střety, obtíže ve smluvních vztazích a ve společnosti, právní spory. Lze též pozorovat zmenšení obvyklé rozhodnosti a orientace v běžných situacích. Ve fyzické rovině jsou častější úrazy a komplikace v oblasti ledvin a močových cest, křeče či záněty.
S neharmonickými vlastnostmi Marta v tomto znamení můžeme pracovat rozvíjením smyslu pro vyváženost řešení, které se opírá o aktivní dokončování započatých a jasně začínaných nových záležitostí.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. až 3. září přinesou více energie a zvětší ochotu ke změně. Více se bude projevovat odvaha, vzroste akceschopnost, činorodost, pracovní výkonnost a tvořivost. Je to také čas, kdy nás mohou častěji napadat originální postupy a řešení věcí, které jsme předtím nemohli vyřešit. Snáz se půjde odpoutat od starých záležitostí, neužitečných lidí a rozseknout to, co se doposud vleklo.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:40 až 05:30, 09:50 až 12:25 a 19:20 až 21:10.

1. až 3. říjen posílí odvahu, vitalitu a zlepší regenerační schopnosti - je vhodné začít usilovat či znásobit své úsilí o rekonvalescenci. Často nastupuje příliv fyzické síly a energie, roste činorodost, snáz se podstupují obrodné procesy, je snadnější se rozvíjet, měnit. Někteří lidé pocítí nárůst sexuální energie, jiní větší chuť hledat věci skryté a odkrývat tajemství.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:05 až 05:15, 09:20 až 11:40, 12:45 až 15:35 a 18:05 až 19:40.

4. až 6. říjen poskytnou další příležitosti k oživení tělesných sil a posílí zájem o druhé pohlaví – stoupne vzájemná přitažlivost a role sexuality a může snáze docházet k naplnění milostných snah. Mimo tuto rovinu mohou být naše činy jak více diplomatické, tak i více průbojné a následně mohou přijít i úspěchy v profesním životě a ve sportu.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 03:05 až 05:15 a 09:10 až 11:35. P>10. až 12. října bude třeba více opatrnosti na konflikty s autoritami, pravidly a řádem jak v osobním tak v profesním životě. Také na zranění a havárie. Více se může projevit agresivita, tvrdošíjnost, sobectví a hrubý materialismus. Obtížnější bude projevovat praktičnost, dochvilnost, dodržování řádu a pravidel. Tento čas zbloudilým nastavuje zrcadlo a pro ty, kteří žijí v souladu s řádem, přináší nové podmínky k dalšímu růstu.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:00 až 05:15, 09:05 až 13:25 a 15:45 až 17:20.