Martovo okénko pro období 1. 10. 2016 – 31. 10. 2016

Celý měsíc prochází Mars jedním z nejvýraznějších míst své pouti - postupuje přímým pohybem znamením svého povýšení - Kozorohem. Putuje tak drahou, na níž přeje zvýšení vůle a jejímu snazšímu uplatnění, tedy větší pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a usnadňuje tak snazší uskutečňování plánů a dosahování zvolených cílů. Nicméně je nutné počítat s tím, že užitek přicházívá s určitým odkladem. Mars v tomto znamení také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje cílevědomost, plánovitost, tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas kdy lze snáze naplnit kariérní ambice, činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a fyzickou výkonnost.
Pokud však na své dráze vytváří neharmonické vazby na prvky horoskopu narození, pak v jejich důsledku zvyšuje autoritativnost, chtivost po moci a necitelnost vůči slabostem druhých. Dává v takovém případě často větší bezohlednost, tvrdost a drsnost pro uplatnění se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. Někdy však dává i pocity osamocenosti a vzpurnost vůči systému či vypočítavost. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, záněty zubů a kožní onemocnění.

K předchozímu působení přistupují navíc následující vlivy:

5. až 7. říjen přinesou nutkání k intenzivnějšímu jednání na poli etických hodnot a životních cílů. Zvětší chuť uplatnit idealismus a altruismus, ale mnohým přinesou i přepínání úsilí a obtížné nalézání správné míry, obvykle také neschopnost dostát svým slibům, osobní spory, konflikty úřady a státními orgány.
Nejsilněji bude působit tento vliv 04:30 až 06:45, 10:20 až 14:40 a 17:00 až 18:35.

11. a 12. říjen nabídnou více příležitostí k uplatnění představivosti a tvořivosti, napomohou zlepšení vnímání umění a ideálů či dokonce pomohou vytvářet dobrá umělecká díla. Připraveným se může otevřít celostní náhled na život, jeho cíle a svět kolem. Je to příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro meditace, prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu.
Nejsilněji bude působit tento vliv 04:20 až 06:45, 10:15 až 14:30 a 16:55 až 18:30.

13. a 14. října se snáze uplatní naše dráždivost, sklon k přeceňování detailů, ke konfliktům a horšímu zvládání energie, a to vše nám bude bránit rozumně myslet. Morálně slabší lidé v tuto dobu častěji lžou a podvádí. Budeme moci pozorovat, že narůstá tendence k agresivním výrokům a činům, ve fyzické rovině dochází k oslabení nervové soustavy, objevují se bolesti hlavy, nervové napětí. Možné jsou i úrazy na cestách a při práci, ale také i okradení.
Nejsilněji bude působit tento vliv 07:05 až 09:35, 12:05 až 15:00 a 17:15 až 18:55 letního času.

15. a 16. října budeme čelit vyšší vznětlivosti a podrážděnosti či chuti po extrému. Hrozí větší nebezpečí úrazů, dopravních a mezilidských nehod, častější mohou být i výpadky techniky. Je větší pravděpodobnost ztrát při spekulacích a činnostech s rizikem.
Nejsilněji bude působit tento vliv 02:00 až 03:50, 08:10 až 10:25, 11:30 až 14:30 a 16:50 až 18:30 letního času.

28. a 29. října bude třeba dávat pozor na větší dráždivost a nervovou vzrušivost, ukvapenost, náhlé výbuchy emocí, chuť bouřit se a ztrátu sebevlády. Snadněji může také docházet k úrazům při styku s technickými zařízeními, k haváriím při řízení motorových vozidel, výpadkům techniky a k rozchodům ve vztazích.
Nejsilněji bude působit tento vliv 07:05 až 09:35, 12:05 až 15:00 a 17:15 až 18:55 letního času.

Středoevropský letní čas přestane platit 30. 10. 2016 v 03:00:00 středoevropského letního času, kdy se hodiny posunou zpět na 02:00:00 a bude se měřit opět (až do neděle 25. 3. 2017) ve středoevropském čase.