Martovo okénko pro období 1. 9. 2018 – 30. 9. 2018

Až do 11. září putuje Mars jedním z nejvýraznějších míst své pouti - postupuje přímým pohybem posledními dvěmi stupni znamení svého povýšení - znameni Kozoroha. Putuje tak opět (po svém předchozím dočasném zpětném pohybu) v plné síle drahou, na níž přeje zvýšení vůle a jejímu snazšímu uplatnění, tedy větší pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a usnadňuje tak snazší uskutečňování plánů a dosahování zvolených cílů. Mars v tomto znamení také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje cílevědomost, plánovitost, tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas kdy lze snáze naplnit kariérní ambice, činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a fyzickou výkonnost.
Pokud však na své dráze v Kozorohu vytvoří neharmonické vazby na prvky horoskopu narození, pak v jejich důsledku zvyšuje autoritativnost, chtivost po moci a necitelnost vůči slabostem druhých. Dává v takovém případě často větší bezohlednost, tvrdost a drsnost pro uplatnění se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. Někdy však dává i pocity osamocenosti a vzpurnost vůči systému či vypočítavost. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, záněty zubů a kožní onemocnění.

Od 11. září 02:55:46 začíná Mars na dalších 40 dní putovat znamením Vodnáře. Napomáhá zde samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje tak příležitost k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech. Napomáhá také hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.
Pokud v tuto dobu vytváří napěťové vazby do horoskopu narození (týká se to lidí s obsazenýmí prvými šesti stupni pevných znamení - tj. Vodnáře, Býka, Lva a Štíra), zvyšuje rebelantství, buřičství, netoleranci a přináší tendenci k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Dává také chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak zvyšuje rizika úrazů achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a ve větší míře i záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou.