Martovo okénko pro období 1. 9. 2017 – 30. 9. 2017

Ještě do 5. září putuje Mars znamením Lva. Zde nabízí nárůst odvahy a zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud vytváří napěťové vazby do horoskopu narození může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést operativní zásahy, náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkty.

Od 5. září 11:34:39 středoevropskho letního času již putuje Mars znamením Panny. Přináší zde snazší zaměření a zacílení nasazované energie na detail a konkrétní činnost, zvyšuje všímavost, píli, metodičnost a precisnost, výkonnost, pracovitost ale i zručnost a šikovnost. Také napomáhá většímu důrazu na čistotu. Snadněji se analyzují problémy, je také snazší zaměření na praktickou rovinu života, posiluje se i skromnost a spořivost. Není neobvyklé, že člověk chce být více užitečný či má chuť posloužit nějaké poctivé myšlence. Z tohoto období těží v profesi například chirurgové, přesní mechanici, badatelé, pracovníci ve službách a obecně všichni perfekcionisté. Při napěťových vazbách do horoskopu narození tato doba přináší nervové napětí, hnidopišství, snazší vybuzení a hádky kvůli maličkostem, často se pod jeho vlivem stává člověk afektovaný hypochondr, pokrytecký nevrlý lichotník, věčně nespokojený, někdy i lakotný. Bývá přepjatá nervová soustava, snadno nastává neklid, objevuje se přehnaná kritičnost; je potřeba být opatrný na netrpělivost a zbrklost. V tělesné rovině se častěji objevují svalové křeče, komplikace se střevním traktem a jeho operace, také se objevují problémy s kýlou, častější jsou záněty slepého střeva.
S neharmonickými vlastnostmi Marse v tomto znamení můžeme bojovat vědomě rozvíjeným idealismem, velkodušností, statečností a snahou o nezávislost.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. až 3. září přinesou více energie a zvětší ochotu ke změně. Více se bude projevovat odvaha, vzroste akceschopnost, činorodost, pracovní výkonnost a tvořivost. Je to také čas, kdy nás mohou častěji napadat originální postupy a řešení věcí, které jsme předtím nemohli vyřešit. Snáz se půjde odpoutat od starých záležitostí, neužitečných lidí a rozseknout to, co se doposud vleklo.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 01:40 až 05:30, 09:50 až 12:25 a 19:20 až 21:10.

15. až 17. září mnozí pocítí, že je znovu aktivizována jejich duševní činnost, zlepší se hbitost a vlastní reakce, a že oproti jiným dnům častěji přicházejí rozhodné, průbojné a smělé myšlenky. V důsledku takového cítění pak lze snadněji přecházet od myšlenek k činům, k realizaci plánů.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:15 až 05:25 a 09:30 až 12:05.

23. až 25. září bude třeba být opatrnější na iluse o svém já, do svých činů nemísit sny a fantasie - rozcházejí se skutečnými možnostmi. Snáz se bude sklouzávat k chaotickým, neřízeným činům, kterým předchází špatný odhad. Je to čas, kdy se častěji střetáváme se světem iluzí, klamem a podvody, více se objevuje nečestné jednání, zmatky v sexuálních vztazích a případně i nevěra. Je třeba větší opatrnost na okradení, poškození vodou, horkou vodou a párou a při činnostech ve vodním prostředí.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 03:10 až 05:20, 09:20 až 11:50, 17:50 až 19:40 a 21:40 až 23:45.