Martovo okénko pro období 1. 8. 2018 – 31. 8. 2018

Až do 13. srpna couvá Mars zpětným pohybem prvými třemi stupni znamení Vodnáře. Přispívá zde, jako obvykle ve Vodnáři, k růstu samostatnosti, rozhodnosti a prosazování se především v rovině intelektuální a rovině osobní svobody. Poskytuje příležitosti k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech, dobrodružstvích ducha a duchovní družnosti. Napomáhá hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, také poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.To vše ovšem s jistou zdrženlivostí a působením spíše uvnitř osobnosti.
Pokud v tuto dobu vytváří napěťové vazby do horoskopu narození, (týká se to nyní především lidí majících obsazeny první tři stupně znamení Lva, Býka, Štíra a i Vodnáře) zvyšuje rebelantství, buřičství, netoleranci a přináší tendenci k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Dává také chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak zvyšuje rizika úrazů achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a ve větší míře i záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou.
Zkoušky Marta, pokud putuje Vodnářem, pomáhají k pochopení naší úrovně pomocí párů vlastností či protikladů (positivní/negativni) mezi něž mj. patří: nekonvenční/zvrácený vůči pravidlům, originální/podivínský, filantropický/povrchní, vedoucí skupiny/samotář, velmi aktivní/lhostejný a lenošný, překvapivý/nevypočitatelný, reformátor/anarchista a buřič, idealistický/prchající před skutečností, spolupracující/nespolupracující, rozvážný/chladně vypočítavý.

Od 13. srpna 04:15:51 letního času Mars na své zpětné pouti změní znamení a opět až do konce měsíce začne oživovat poslední stupně znamení svého povýšení - Kozoroha. Postupně více a více však zpomaluje svůj zpětný pohyb od posledního stupně směrem k nižším stupňům znamení Kozoroha až se nakonec 29. srpna zastaví na 28. stupni a 36. minutě a znovu se vydá dopředným pohybem směrem k vyšším stupňům. Znamená to, že všichni kteří mají obsazen 29. a 30. stupeň základních znamení - Berana, Raka, Vah a Kozoroha "si užijí" zkoušek Marta, zatímco naopak ti co mají tyto stupně obsazeny v Rybách, Býka, Panně a Štíru a vyspělejší i v Kozorohu budou cítit příliv energie, mít chuť konat, budou průbojnější a výkonnější. Ony zkoušky či „navštívení“ budou mít charakter nezvládání energie, pocitů překážek, horšího směřování k cílům a dosahování výsledků, ale také střetů a úrazů fyzických i duševních.
V Kozorohu obecně Mars přeje zvýšení vůle a jejímu snazšímu uplatnění, tedy větší pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a usnadňuje tak snazší uskutečňování plánů a dosahování zvolených cílů. Nicméně je nutné počítat s tím, že užitek přicházívá s určitým odkladem. Mars v tomto znamení také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje cílevědomost, plánovitost, tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas kdy lze snáze naplnit kariérní ambice, činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a fyzickou výkonnost.
Vytváří-li Mars v Kozorohu neharmonické vazby na prvky horoskopu narození, pak v jejich důsledku zvyšuje autoritativnost, chtivost po moci a necitelnost vůči slabostem druhých. Dává v takovém případě často větší bezohlednost, tvrdost a drsnost pro uplatnění se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. Někdy však dává i pocity osamocenosti a vzpurnost vůči systému či vypočítavost. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, záněty zubů a kožní onemocnění.