Martovo okénko pro období 1. 8. 2017 – 31. 8. 2017

Celý srpen putuje Mars znamením Lva. Zde nabízí nárůst odvahy a zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud vytváří napěťové vazby do horoskopu narození může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést operativní zásahy, náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkty.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

19. až 23. srpen přinesou novou energii pro hledání a dosahování ideálů, vyšších cílů a prosazování spravedlnosti. Jsou to dny, kdy jsou snazší nalézat uspokojivé vztahy s těmi kdo mají moc, je snadněji dostupná spravedlnost v soudních jednáních, ale kdy se také odhalují tajemství filosofie a člověk svým vlastním přičiněním získává poznání ve světonázorové oblasti, víře či náboženství.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:35 až 05:35, 08:35 až 12:45 a 14:25 až 16:30.

K předchozímu pak navíc 21. až 23. srpen posílí houževnatost, schopnost soustředit se, pracovní výkonnost a napomohou realizaci a dokončování rozpracovaných záležitostí. Užívání zkušeností, pomoc starších a opora v řádu napomohou dosažení předsevzatých cílů.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 03:35 až 05:35, 10:00 až 12:45, 13:35 až 16:35 a 18:55 až 20:30.

26. až 28. srpen usnadní nalézání mravní síly a stanovování základního životního zaměření. Lze využít nárůst sebekázně, střídmosti, zvýšení vůle a energie pro překonávání překážek, vzroste i schopnost odřeknout si něco pro vyšší a vzdálenější cíle. Jsou to dny výjimečně vhodné pro dotahování věcí do konce a realizaci starých a odkládaných záležitostí, k uskutečnění plánů, uplatnění spravedlnosti, ale i k nastavení nových hledaných životních zvyklostí, posílení morálky, utužení charakteru a prosazení se.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:30 až 05:30 a 09:55 až 12:35.