Martovo okénko pro období 1. 7. 2017 – 31. 7. 2017

Až do 20. července putuje Mars znamením Raka. V tomto znamení, to je na této části Martovy pouti, není úplně jednoduché uplatnit jeho energii ve fysickém světě. Člověk se hůře koncentruje, ale naproti tomu snáz uplatňuje své úsilí v nitru. Lehčeji klade důraz na kořeny, odkaz předků, je blíže k ochraně rodiny a jejích tradic. Svou energii snadněji užije k duševní práci, při zařizování a adaptacích domova, zlepšování rodinných podmínek a domácích aktivitách. Lehčeji se buduje zázemí a vytvářejí základy projektů, zvyšuje se zájem o širší pozadí činů.
Těm, kterým vytváří Mars napěťové vazby do horoskopu narození, může komplikovat život vnitřními pochybnostmi, vyšší vznětlivostí, náhlou chutí po dominanci v rodině a přinášet tak poškození, úrazy a konflikty. V tělesné rovině může Mars přinést problémy se zažíváním či intenzivní prudké žaludeční bolesti způsobené stresem. Také náhlé, rychlé komplikace - křeče, záněty, někdy vedoucí až k operaci. V tomto období je třeba také být opatrnější na požáry v domově a dbát na nebezpečí z vody.

20. července ve 14:19:27 středoevropského letního času opustí Mars znamení Raka a začne svou pouť znamením Lva. Zde nabízí nárůst odvahy a zvětšení aktivity, přeje boji o místo na výsluní, podporuje naplnění ctižádosti, posiluje vůli, dává větší sebevědomí a zvyšuje průbojnost. Pomáhá také nárůstu fysické síly, podporuje výjimečné výkony a sportovní úspěchy a zvětšuje ochotu riskovat. Oživuje angažovanost ve společenských aktivitách, zvětšuje chuť prosadit se ve společnosti, posiluje hravost a uplatnění tvůrčích ambicí. Aktivizuje mocenské snahy a dává větší prostor a pomáhá k jejich naplnění. Ve fysické rovině také usnadňuje rekonvalescenci organismu.
Pokud vytváří napěťové vazby do horoskopu narození může přinést přílišnou ctižádost, nárůst sobectví, samolibosti, pýchy a bezohlednosti. V tělesné rovině pak přináší úrazy při zábavě, sportu a při aktivitách ve volném čase. Těm, kdo nevedou zdravou životosprávu pak může přinést operativní zásahy, náhlé problémy se srdcem a ve vypjatých situacích i infarkty.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. až 2. července bude třeba více opatrnosti na umanutost a neúměrné nasazení energie, tendenci sklouzávat ke konfliktům, na vznětlivost ve společenském styku, přehánění v nasazení fyzické sily a případně i na doposud spící násilnické projevy.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:15 až 01:50, 04:15 až 05:55, 10:55 až 13:50 a 18:50 až 21:45.

16. až 19. července bude třeba dávat pozor na ukvapenost, větší nervovou vzrušivost, podrážděnost, náhlé výbuchy osobnosti, ztrátu sebevlády, přeceňování vlastních sil a nevhodně užitou odvahu. Častěji bude docházet k výpadkům techniky, úrazům při styku s technickými zařízeními, úrazům elektrickým proudem a k haváriím při řízení motorových vozidel.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 22:25 až 00:20, 04:00 až 07:15 a 10:35 až 13:30.

24. až 29. červenec přinesou nárůst energie, aktivizaci činorodosti, zlepšení výkonnosti a průbojnosti. Stoupne odvaha, vzroste schopnost k rázným činům a odkládané problémy půjdou rychleji řešit. Snadněji půjde obnovovat fyzické i duševní síly, léčebné postupy mohou přinést lepší výsledky. Jsou to také dny příznivé pro započetí snah a nových projektů, které mají přinést rychle výsledek.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 03:55 až 05:40 a 10:25 až 13:20.