Martovo okénko pro období 1. 5. 2018 – 31. 5. 2018

Až do 16. května putuje Mars znamením Kozoroha - astrologicky řečeno znamením svého povýšení - kde má velmi dobré předpoklady pro poskytování svých positivních darů. Přeje zvýšení vůle, jejímu snazšímu uplatnění, pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a umožňuje tak častější uskutečnění plánů a dosažení zvolených cílů. Je však nutné počítat s tím, že užitek nepřichází okamžitě, ale přicházívá s určitým odkladem. Mars zde také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas, kdy lze snáze naplnit kariérní ambice a činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a výkonnost.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození však zvyšuje netoleranci slabosti druhých, dává necitelnost, tvrdost a drsnost v prosazování se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, kostí, záněty zubů a kožní onemocnění.

Od 16. 5. 2018 06:54:57 středoevropského letního času začíná Mars putovat na dalších znamením Vodnáře. Napomáhá zde samostatnosti a prosazování se v rovině intelektuální. Poskytuje tak příležitost k snadnějšímu nasazení sil do duševních projektů, naplňování touhy po svobodě, dosahování nezávislosti a posiluje individuální ambice. Napomáhá změnám a úspěchu při organizování záležitostí vlastních i druhých. Usnadňuje uplatnění se při neobvyklých činnostech. Napomáhá také hledání nových příležitostí, konceptů, společenských směrů a idejí, poskytuje odvahu k rozloučení se s vyšeptalou či vyčpělou tradicí a svázaností.
Pokud v tuto dobu vytváří napěťové vazby do horoskopu narození, zvyšuje rebelantství, buřičství, netoleranci a přináší tendenci k provokování druhých, upřednostňování vlastního já a svobody bez ohledu na druhé. Dává také chuť bořit staré pořádky bez tvorby pořádků nových. V tělesné oblasti pak zvyšuje rizika úrazů achilových šlach, kotníků a lýtek. Může také přinést poruchy krevního oběhu a ve větší míře i záněty či jiné problémy se žilním systémem nohou.