Martovo okénko pro období 1. 5. 2017 – 31. 5. 2017

Po celý měsíc putuje Mars znamením Blíženců a přináší v něm větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost a to jak v tělesné tak duševní rovině. Zvyšuje intelektuální aktivitu, připraveným dodává energii v myšlení, komunikaci, aktivizuje společenský styk – posilovaný zvláště rodinnými podněty a vztahy s přáteli. Přináší zájem o tělesný pohyb, sport a cestování, přeje aktivnímu způsobu prožití dovolené. Zvětšuje také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách a vybízí k ohnivějšímu způsobu projevu. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Lidem s aspoň průměrnou sebekontrolou přitom nabízí uplatnění vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme nyní aktivněji a s větším důrazem působit na své duševní pochody.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození přináší neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, konflikty a agresi v komunikaci. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

11. až 13. květen nabídnou příliv duševních i tělesných sil a nárůst optimismu. Stoupne činorodost a pracovní výkonnost, snadněji se budou cíle formulovat i naplňovat. Bude větší chuť a energie pro hledání vyššího, lepší prosazování spravedlnosti a snazší jednání s těmi kdo mají moc. Současně však bude pokoušet svět iluzí, klamu, podvodů a nečestného jednání, snáz půjde sklouznout k chaotickým či zbrklým až neřízeným činům, kterým předchází špatný odhad situace. Také stoupne možnost škod vodou a párou. Pomáhat více než jindy však bude odvážné a nezávislé myšlení opírající se o zkušenosti a funkční pravidla.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 05:15 až 06:40, 11:50 až 17:10 a 20:35 až 22:40.

28. a 30. května se bude hůře dařit uplatňovat síla v rámci pravidel, často bude snížena sebevláda, mohou přijít konflikty či životní krize. Snaha o překonání těchto tendencí v sobě však může být snáze než jindy korunována trvalým zlepšením. Je třeba dávat zvýšený pozor na havárie, úrazy, zlomeniny a poranění kloubů a vazů.
Nejsilněji se tento vliv uplatní v době 01:00 až 02:25, 04:50 až 06:25, 11:35 až 14:25 a 19:40 až 22:35.

30. a 31. května půjde snáz skloubit energii s nápaditostí a obé pak využít při doposud neúspěšných pokusech o řešení. Také bude možné jednodušeji rozseknout staré záležitosti, snáz se odpoutat od závislostí. Vzroste odvaha, chuť po dobrodružství, podnikavost, dynamika osobnosti a rychlost reakcí. Stoupne přitažlivost moderních postupů, vzroste schopnost objevovat nové, bude možné těžit z intuice. Zvětšení rychlosti a přesnosti reakcí přiblíží úspěch i v situacích s větší mírou rizika.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 01:50 až 03:25, 07:50 až 10:20 a 11:35 až 14:25.