Martovo okénko pro období 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018

Po celý duben putuje Mars znamením Kozoroha - astrologicky řečeno znamením svého povýšení - kde má velmi dobré předpoklady pro poskytování svých positivních darů. Přeje zvýšení vůle, jejímu snazšímu uplatnění, pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a umožňuje tak častější uskutečnění plánů a dosažení zvolených cílů. Je však nutné počítat s tím, že užitek nepřichází okamžitě, ale přicházívá s určitým odkladem. Mars zde také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas, kdy lze snáze naplnit kariérní ambice a činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a výkonnost.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození však zvyšuje netoleranci slabosti druhých, dává necitelnost, tvrdost a drsnost v prosazování se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, kostí, záněty zubů a kožní onemocnění.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. až 3. dubna bude snazší nalézt houževnatost, sebekázeň, píli, odřeknout si něco pro vzdálenější cíle či zlepšit soustředění. Nastalý čas přeje překonávání překážek, řešení problémů, dotahování záležitostí do konce, uskutečňování věcí, studiu a skládání zkoušek. Je výhodné v této době jednat a konat či uzavírat smlouvy s plánovaným dlouhodobým dopadem.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:15 až 03:10 a 05:35 až 07:05.

4. dubna může více vystoupit dráždivost, sklon k přeceňování detailů a ke konfliktům. Morálně slabší v tuto dobu častěji lžou a podvádí. Narůstá tendence k agresivním výrokům a činům, ve fyzické rovině dochází k oslabení nervové soustavy, objevují se bolesti hlavy, nervové napětí. Možné jsou i úrazy na cestách a při práci, ale také i okradení.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:10 až 03:05, 04:35 až 07:00 a 10:40 až 12:55.

10. a 11. duben posílí schopnost prožitku a zaktivizují sexuální energii. Podpoří lepší náladu, zvětší atraktivitu druhého pohlaví. Bude snazší oživení vztahů a jednodušší vzájemný soulad. Naše činy v tuto dobu mohou být snáze nejen diplomatické, ale i průbojné a úspěšné. Snáz mohou přijít úspěchy ve sportu i v profesi.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:00 až 02:55, 05:20 až 07:15 a 11:55 až 14:40.

13. až 15. duben posílí představivost a tvořivost, oživí schopnost lépe vnímat umění, bude snazší vytvářet dobrá umělecká díla. Připraveným se může otevřít celostní náhled na život, jeho cíle a svět kolem. Je to příznivý čas pro naplňování ideálů činy, pro meditace, prohloubení víry a uplatnění imaginativního přístupu na životní cestě
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:50 až 02:45, 02:50 až 06:45 a 08:40 až 10:15.

23. a 24. duben přinesou energii pro hledání a dosahování ideálů, vyšších cílů a prosazování spravedlnosti. Bude snazší nalézat uspokojivé vztahy s těmi kdo mají moc, bude dostupnější spravedlnost v soudních jednáních, ale také nalezení životní filosofie a poznání ve světonázorové oblasti, víře či náboženství.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:30 až 02:25 a 04:55 až 06:30.