Martovo okénko pro období 1. 4. 2017 – 30. 4. 2017

Až do 21. dubna se Mars pohybuje znamením Býka, kde astrologicky řečeno je v exilu, to znamená že putuje "cizím územím" a člověk si proto musí jeho dary vysloužit vědomým úsilím. Pak podporuje produktivitu, snažení zaměřené do praktické roviny, k hmotným výdobytkům, k vytváření materiálního zázemí, získávání bydlení či dosahování slušně honorovaného místa. Také zvyšuje vášnivost a intensitu prožitků. Zkušenějším pomáhá ve vytrvalosti, metodičnosti a výkonnosti. Zkouškou při běhu Marse Býkem může být nutnost naučit se něčeho vzdát, reagovat pružněji na změnu či umět odpustit a nebýt násilnický.
Při napěťových vazbách putujícího Marse do našeho horoskopu však narůstá tvrdošíjnost, tyranství, sobectví, upřednostňování materiálních hodnot a často i lakota. V tělesné rovině je třeba být opatrnější na poranění v oblasti krku, včetně krční páteře, ale také na záněty zubů v dolní čelisti, případně mohou přijít i operace v těchto částech těla.

Od 12:31:43 středoevropského letního času Mars začíná putovat znamením Blíženců a v něm přináší větší živost, pohyblivost, pohotovost, pružnost reakcí a obratnost. Zvyšuje intelektuální aktivitu, připraveným dodává energii v myšlení, komunikaci, aktivizuje společenský styk a přináší zájem o tělesný pohyb, sport a cestování. Zvětšuje také chuť k debatám a tříbení názorů v polemikách. Pilným může napomoci k lepším studijním výsledkům. Nabízí uplatnění naší vůle jak na duchovnímu cestě tak k posílení psychiky jako takové - můžeme aktivně a s větším důrazem působit na své duševní pochody.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození přináší neklid, podráždění, netaktnost, zbrklost a netrpělivost, konflikty a agresi v komunikaci. Současně však napomáhá tomu, že se snáz začíná více věcí najednou, ale hůře nějaká dokončuje. V tělesné rovině pak přináší oslabení nervové soustavy, průdušek a plic, případně poranění hrudníku, žeber a zlomeniny paží.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

5. a 6. dubna vzroste naše schopnost odhalovat věci skryté, řešit problémy a konat. Vzroste činorodost, vitalita a regenerační schopnosti a připraveným se podaří postoupit v silových pracích na duchovní cestě. U morálně slabších lidí však bude třeba opatrnost na projevy touhy po moci a ovládání, někdy i na získávání prospěchu na úkor druhých.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:45 až 02:30, 05:00 až 06:45 a 11:35 až 14:20.

16. a 17. dubna bude výrazně posilována schopnost prožitku, povzbuzována sexuální energie a okolnosti budou vybízet k milostným hrátkám. Je to čas, kdy se zvětšuje atraktivita druhého pohlaví, bývá snazší soulad a dochází ke zlepšení nálady a oživení vztahů. Častěji mohou přijít úspěchy ve sportu, v profesi, a pokud se přidá i určitá míra diplomacie, pak se dostaví i úspěch ve společenských vztazích.
Nejsilněji se tento vliv uplatní v době 02:15 až 04:25, 04:50 až 06:25, 08:10 až 10:20 a 11:20 až 14:10.

22. a 23. dubna bude možné se častěji dostávat do situací, v nichž budeme mít méně energie než právě potřebujeme a obtížněji se bude zvládat a směrovat ta, kterou budeme mít. Budeme stavěni před výzvu svého ega a následně, podle prokázané vyspělosti se nám odhalí doposud skrytá tajemství a nová poznání nebo, pokud je to třeba, přijdou výrazné výchovné domluvy karmy.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 04:45 až 06:15, 11:15 až 14:05 a 17:50 až 20:20.