Martovo okénko pro období 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018

Až do podvečerních hodin 17. března putuje Mars znamením Střelce. V tomto ohnivém znamení aktivizuje zájem o filosofii a duchovní problematiku. Zvětšuje se přitom podnikavost lidí, častěji fungují dynamičtější složky našich osobností, roste i síla a energie a chuť je někam investovat. Roste také touha po dobrodružství ducha i těla. Více lidí má snahu domáhat se spravedlnosti a uplatňovat ji, nespravedlnost výrazněji rozčiluje. V tomto období se snadněji a pohotověji než dříve volí cíle, také se k nim silněji směřuje. Objevuje se i výraznější síla a osobní kouzlo nadchnout jiné pro jejich dosahování. Je možné častěji pozorovat příslovečný „tah na bránu” jak v materiálním tak duchovním světě.
Při napěťových vazbách do horoskopu jednotlivce se lze snáze setkat s větší ukvapeností, náhlými výbuchy emotivity, častěji se objevuje větší než obvyklá nervnost. V materiální rovině více než jindy přichází úrazy kyčlí, stehenních kostí a svalů.

Od 17. března 17:40:09 začíná Mars putovat znamením Kozoroha - astrologicky řečeno znamením svého povýšení - kde má velmi dobré předpoklady pro poskytování svých positivních darů. Přeje zvýšení vůle, jejímu snazšímu uplatnění, pracovitosti, houževnatosti, vytrvalosti a odolnosti a umožňuje tak častější uskutečnění plánů a dosažení zvolených cílů. Je však nutné počítat s tím, že užitek nepřichází okamžitě, ale přicházívá s určitým odkladem. Mars zde také zvětšuje chuť uplatnit svou ctižádost, dosáhnout prestiže, úspěchu a zlepšit postavení. Posiluje tendence k budování a vypracování se z nižších podmínek na vyšší úroveň. Nastává tedy čas, kdy lze snáze naplnit kariérní ambice a činy lze lépe racionálně směrovat. Na tělesné úrovni pak posiluje sexuální chuť a výkonnost.
Při neharmonických vazbách do horoskopu narození však zvyšuje netoleranci slabosti druhých, dává necitelnost, tvrdost a drsnost v prosazování se, svádí k přílišnému prosazování vlastní individuality a probouzí chuť k omezování svobody druhých. V tělesné rovině pak přináší úrazy kolen a dalších kloubů těla, také potíže a úrazy páteře, kostí, záněty zubů a kožní onemocnění.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. březen bude sice přát radostem života, hrám a prožitkům, úspěchu ve zkouškách a pohovorech, některým přinese i šťastné náhody či nečekané zisky, ale může komplikovat život posílením chuti k nevhodně uplatňované kritičnosti a aktivizací sklonů k agresivním výrokům a činům. Může dojít nejen k oslabení nervové soustavy, ale častěji i k úrazům na cestách a při práci.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:00 až 02:55, 05:00 až 07:15 a 10:50 až 13:00.

10. až 12. březen nabídnou příliv energie a nárůst odvahy ke změně. Je to čas, kdy půjde snáz jít více do hloubky, odpoutat se od starých záležitostí, neužitečných lidí a rozseknout to, co se doposud vleklo, ale současně bude pro zdárný výsledek třeba nezapomínat a opomíjet zkušenosti či rady starších a zkušenějších.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:45 až 02:45, 05:05 až 07:40 a 12:00 až 14:30.

22. až 26. březen jsou dny, kdy bude třeba se vyrovnávat s nárůstem hůře zvladatelné energie ve vztazích a při spolupráci, s poklesem sebevlády, prchlivostí a s větší chutí jít do střetu. Více než jindy hrozí úrazy a náhlé poruchy srdeční činnosti. Pomocí může být větší odstup, pozornost, nahlížet souvislosti a hledat příležitosti, kdy lze nechat napětí konat práci.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 23:25 až 02:25, 04:00 až 06:25 a 10:00 až 12:15.