Martovo okénko pro období 1. 2. 2018 – 28. 2. 2018

Po celý únor putuje Mars znamením Střelce. V tomto ohnivém znamení aktivizuje zájem o filosofii a duchovní problematiku. Zvětšuje se přitom podnikavost lidí, častěji fungují dynamičtější složky našich osobností, roste i síla a energie a chuť je někam investovat. Roste také touha po dobrodružství ducha i těla. Více lidí má snahu domáhat se spravedlnosti a uplatňovat ji, nespravedlnost výrazněji rozčiluje. V tomto období se snadněji a pohotověji než dříve volí cíle, také se k nim silněji směřuje. Objevuje se i výraznější síla a osobní kouzlo nadchnout jiné pro jejich dosahování. Je možné častěji pozorovat příslovečný „tah na bránu” jak v materiálním tak duchovním světě.
Při napěťových vazbách do horoskopu jednotlivce se lze snáze setkat s větší ukvapeností, náhlými výbuchy emotivity, častěji se objevuje větší než obvyklá nervnost. V materiální rovině více než jindy přichází úrazy kyčlí, stehenních kostí a svalů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

3. a 4. únor přinesou rychlejší reakce na podněty a posílení logiky úvah a myšlení. Jsou to dny přející úspěchu v pracovních a obchodních záležitostech, cestování, dobrým sportovním výkonům, seznamování se, uzavírání smluv, ziskům ve studiu a skládání zkoušek. Budou však také pokoušet zvětšením touhy po zábavách, luxusu, požitcích a naplnění sklonů k pohodlnosti. Hledajícím sebe sama nabídnou prožitky a zkušenosti, které umožní díky odstupu poznání skutečných hodnot, řádu a opravdovosti.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:25 až 03:20, 04:35 až 07:30 a 10:05 až 11:45.

16. až 18. února bude mít více sil svět iluzí, klamu, podvodů a nečestného jednání. Snáz půjde sklouznout k chaotickým, neřízeným projevům a činům, kterým předchází špatný odhad situace. Častěji budou přicházet úniky do světa iluzí a fantazie, bude třeba větší opatrnost na okradení. Je větší možnost poškození vodou (prasklé rozvody, horká voda, vytopení...) a párou.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:10 až 03:10, 05:30 až 07:50 a 11:15 až 13:20.

19. a 20. února bude možné snáz překračovat původní „osudové“ hranice a vytvářet si vlastní podmínky pro budoucí život. Bude snazší být optimistou, zhodnotit zkušenosti, užít své síly k naplnění cílů, jít za novými životními hodnotami a sladit své jednání s etickými normami.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:05 až 03:05, 05:30 až 07:05, 14:15 až 16:00 a 20:40 až 23:20.

24. až 26. února vzroste potřeba naplnit počitky smyslů a chuť k flirtování a k dobrodružstvím s druhým pohlavím. Více se bude projevovat sexuální napětí, bude obtížnější odolávat pokušení. Snáze se bude podléhat svodům spotřebního světa, věnovat lehkovážným nákupům, zábavám a smyslovým požitkům.Tyto dny přináší i větší možnost onemocnění pohlavními chorobami a onemocnění z nemírného užívání.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:05 až 03:05, 05:10 až 07:25 a 11:00 až 13:05.