Martovo okénko pro období 1. 2. 2017 – 28. 2. 2017

Po celý únor putuje Mars znamením Berana, kde jak astrologové říkají, je v domicilu a může poskytovat dobré dary ve své nejryzejší podobě - ale také rychleji to špatné, prudké a násilné pramenící často ze sobecké touhy po prosazení se. Samotný horoskop vstupu Marta do znamení Berana ukazuje podporu pro získávání financí odvozovaných od vybudovaného postavení a kariéry.
Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že v této době můžeme pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůst naše regenerační schopnosti a měli bychom více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marse spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami, může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště při všech zimních sportech, ale i v cyklistice a aktivitách v přírodě je třeba nosit helmu a chránit hlavu!

K předchozímu působení přistupují navíc ještě následující specifické vlivy:

15. až 17. února půjde snáz přecházet od myšlenek k činům, prosazovat se a realizovat promyšlené plány. Tyto dny přejí úspěchu při zkouškách, jednáních v obchodních a pracovních záležitostech, cestování a posílí obratnost a hbitost.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:15 až 08:45, 09:45 až 11:35 a 12:55 až 15:15.

21. až 23. února se vlivem Marta častěji projeví hrubost, násilí, fanatismus, bezohlednost a častější budou i zranění, dopravní nehody a nehody s ohněm. Bude třeba dávat větší pozor na bezohlednost a agresivitu, mohou vystoupit i doposud skryté temné osobnostní rysy.
Nejsilněji se tento vliv uplatní v době 02:30 až 05:10, 06:35 až 09:20 a 12:45 až 15:10.

26. až 28. únor nabídnou více energie, optimismu, činorodosti, pracovní výkonnosti a snadnější dosahování předsevzatých cílů. Je to příznivá doba pro zahájení duševní rehabilitace a pro hledání vyšších cílů. Lze získat nové poznání ve světonázorové oblasti, víře či náboženství a mohou se objevit i neočekávané finanční přírůstky. Na druhou stranu pak přinesou snazší přepínání a obtížnější nalézání správné míry. Také chuť oddat se své pohodlnosti, hovět svým smyslům a choutkám, jež budou střídány hyperaktivitou kdy člověk na sebe bere více než dokáže zvládnout. Následně půjde se snáz dostat do rozporů se zákony a do soudních sporů, či mohou nastoupit úkorné vztahy k církvi či církevním osobám a autoritám.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 01:15 až 03:05, 06:25 až 08:20, 12:35 až 15:05 a 19:20 až 21:50.