Martovo okénko pro období 1. 1. 2019 – 31. 1. 2019

Kromě prvních tří hodin a dvaceti minut prvního dne roku, celý leden Mars postupuje znamením Berana a my astrologové říkáme, že je ve svém domicilu - domovském znamení, kde může poskytovat své dobré dary v nejryzejší podobě. Ale také může rychleji poskytovat to špatné, prudké a násilné, pramenící často ze sobecké touhy po prosazení se. Samotný horoskop vstupu Marta do znamení Berana ukazuje podporu pro rázné činy směřující k našim potomkům, volnočasovým aktivitám a uplatňování kreativity, současně však vybízí ke konzervativnímu zacházení s finančními prostředky.
Mezi ony chtěné, pozitivní dary patří, že v této době můžeme pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy, sebedůvěry a schopnosti konat rázné, odvážné a průkopnické činy. Měly by také vzrůst naše regenerační schopnosti a měli bychom více cítit chuť se prosazovat a soupeřit s druhými o místo na slunci. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a soupeřivé sklony.
Pokud však budeme mít v tuto dobu postupujícího Marta spojeného s vlastním horoskopem napěťovými vazbami (týká se to lidí s obsazenými stupni 1-20 znamení Raka, Vah a Kozoroha), může nám přinést vnitřní pochybnosti, egocentričnost a sobectví, větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, hádavost, agresivitu, společenské konflikty a úrazy – nejčastěji od pádů na hlavu. Zvláště nyní je při všech zimních sportech, ale i v cyklistice a aktivitách v přírodě třeba nosit helmu a chránit hlavu!

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

7. až 9. leden budou pokoušet nárůstem zbrklosti, překotnou rychlostí myšlení, ukvapenými a podrážděnými reakcemi a hádavostí. Je to nevhodný čas pro uzavírání smluv, obchod, vstupní pohovory a činnosti vyžadující soustředění – zvláště pak pro řidiče a lidi pracující se stroji.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 04:30 až 07:25, 08:55 až 11:20 a 15:00 až 17:20.

16. až 20. ledna bude výrazně posílena schopnost prožitku a také aktivizována sexuální energie. Bude více povzbuzována dobrá nálada, bude snazší oživení vztahů, zvětší se atraktivita druhého pohlaví a bude s ním jednodušší soulad. Častěji mohou přijít úspěchy ve sportu i v profesi.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:05 až 05:00, 07:25 až 10:40 a 14:40 až 17:05.

20. až 22. ledna bude třeba více opatrnosti na konflikty s autoritami, pravidly a řádem jak v osobním, tak v profesním životě. Také na zranění a havárie. Více se může projevit agresivita, tvrdošíjnost, sobectví a hrubý materialismus, obtížnější bude projevovat praktičnost, dochvilnost a nést odpovědnost.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 04:15 až 07:05, 08:30 až 11:10 a 14:35 až 17:00.

24. až 26. leden nabídnou příliv duševních i tělesných sil a nárůst optimismu. Stoupne činorodost a pracovní výkonnost, snadněji se budou cíle formulovat i naplňovat. Bude větší chuť a energie pro hledání vyššího, lepší prosazování spravedlnosti a snazší jednání s těmi, kdo mají moc.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 02:00 až 05:00, 07:20 až 10:20 a 14:30 až 16:55.