Martovo okénko pro období 1. 1. 2018 – 31. 1. 2018

Až do 26. ledna putuje Mars znamením Štíra, kde přináší nárůst vůle a snazší zaměření na plnění záměrů. Zvyšuje odvahu a odhodlanost, duševní a tělesnou odolnost, dává schopnost vytrvale uplatňovat síly ve zvoleném směru či záměrech – u někoho to však může vést k nezdravě úpornému nasazení energie. K tomu Mars přidává rasantnější prosazování, menší ohleduplnost vůči okolí, ale i zvětšení toku energie v těle. Přináší také lepší regeneraci a urychlení rekonvalescence, napomáhá při odkrývání tajemství jak v hmotném světě, tak při hledání smyslu života a na duchovní cestě. V nižší rovině zůstává u pouhého zvýšení sexuální chuti a vede jen k činům směřujícím k jejímu ukojení. Ve vyšší pak pomáhá k rázným činům vedoucím k naplnění duchovních ambicí. Jestliže je energie Marse navíc provázena schopností odstupu a sebereflexe, lze dosáhnout výjimečných úspěchů.
Při napěťových vazbách do horoskopu narození přináší větší tvrdost, agresivitu, konflikty, nespravedlivou kritičnost, ničivost, drsnost a hrubost, ve vyhraněných případech uplatnění sklonu k násilí. Může také aktivizovat pomstychtivost nebo přinést činy ze žárlivosti. Přispívá pak k potížím s penězi a předznačuje nevhodné období pro vypůjčování si peněz, leda při velmi dobrých vazbách Marse na ostatní planety. Na místě je opatrnost – nedělat extrémní věci, mohly by přijít úrazy, vážné nehody. V tělesné rovině pak zvyšuje možnost a četnost zánětů, operací močových cest a pohlavních orgánů a umožňuje snadnější vznik hemeroidů.

Od 26. ledna 13:56:12 středoevropského času Mars začíná putovat znamením Střelce. V tomto ohnivém znamení aktivizuje zájem o filosofii a duchovní problematiku. Zvětšuje se přitom podnikavost lidí, častěji fungují dynamičtější složky našich osobností, roste i síla a energie a chuť je někam investovat. Roste také touha po dobrodružství ducha i těla. Více lidí má snahu domáhat se spravedlnosti a uplatňovat ji, nespravedlnost výrazněji rozčiluje. V tomto období se snadněji a pohotověji než dříve volí cíle, také se k nim silněji směřuje. Objevuje se i výraznější síla a osobní kouzlo nadchnout jiné pro jejich dosahování. Je možné častěji pozorovat příslovečný „tah na bránu” jak v materiálním tak duchovním světě.
Při napěťových vazbách do horoskopu jednotlivce se lze snáze setkat s větší ukvapeností, náhlými výbuchy emotivity, častěji se objevuje větší než obvyklá nervnost. V materiální rovině více než jindy přichází úrazy kyčlí, stehenních kostí a svalů.

K předchozímu působení přistupují navíc díky Martu ještě následující specifické vlivy:

1. a 2. leden přinesou častěji situace, v nichž budeme mít méně energie než právě potřebujeme a obtížněji se bude zvládat a směřovat ta, kterou máme. Je to čas, kdy život zpravidla přináší výzvy na jejich základu se nám podle prokázané vyspělosti odhalují doposud skrytá tajemství a přichází nové poznání nebo naopak výrazné výchovné domluvy karmy. Také čas, který napomáhá poznání pomocí meditací a v pracích využívajících imaginace.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:00 až 03:40, 06:25 až 08:15 a 17:25 až 19:15.

5. až 7. ledna půjde snáz získat ekonomický úspěch, vzroste vitalita a optimismus, vzroste nutkání hledat ideály, půjde snadněji vytýčit nové a realizovat cíle staré, vzroste chuť cestovat, studovat a naplnit touhu po poznání. Je to doba podporující originální a nezávislé myšlení a kdy lze úspěšněji jednat s úřady, soudy a mocnými tohoto světa.
Tento vliv bude nejvýraznější v době 00:50 až 03:40 a 06:20 až 08:10.

8. leden podpoří zlepšení toků energie a regeneračních schopností, obnovení plodnosti, zvětší rasanci v jednání a rozhodnost. Někteří lidé pocítí příliv sexuální energie, jiní větší chuť hledat věci skryté a odkrývat tajemství života i smrti.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:45 až 03:35, 05:25 až 08:15 a 10:45 až 12:20.

9. až 12. leden posílí energii, vůli a vitalitu. Současně přinesou životní jiskru a optimismus, vřelejší vztah ke sportu a pohybu, vzrůst podnikavosti, činorodosti, fyzické síly, výkonnosti a sexuální energie. Také se může lepšit schopnost prožitku, získávat či upevňovat zdraví a půjde snadněji naplňovat cíle. Je to dobrý čas pro zahájení regeneračních procesů a dobíjení životních sil.
Ke zvýraznění tohoto vlivu dojde v časech 00:40 až 03:35, 05:20 až 08:10 a 10:40 až 12:05.