Martovo okénko pro období 1. 1. 2017 – 31. 1. 2017

Až do 28. ledna se bude Mars pohybovat znamením Ryb. Jeho významnou funkcí v tomto znamení je, že se člověk ochotněji zaměřuje na nesobecké činy a lze snadněji nalézt obětavého člověka v sobě i mimo sebe. Vyspělejší lidé mohou snáz konat ve prospěch slabších, utlačovaných a potřebných bez ohledu na své osobní náklady. Může také stoupnout odvaha k vykonání něčeho idealistického či se objevit chuť k oběti ku prospěchu druhých. Pokud svého Marse zvládáme – tedy pokud své já máme pod kontrolou – pak v nás mohou druzí objevit i další zvýrazněné vlastnosti znamení Ryb jako jsou okouzlující šarm, charisma, aktivní jemnost a něha, šlechetnost, ale i smířlivost, soucit, smysl pro humor a snadnost přijímání změn. Na druhou stranu po dobu pobytu Marse v tomto znamení můžeme častěji pozorovat, že nedosahujeme konkrétní výsledky, člověk – pokud se neobjeví zvláštní podpora – často mívá slabší vůli, hůře hledá rasanci a průbojnost, bývá utlumen a snižuje se a rozřeďuje jeho energie. U některých lidí se více projevuje vůči okolí sklon ke skrývání svých činů. Také se mohou častěji objevovat neurotičnost, těkavost, vrtkavost, nesoustředěnost, slabost, lenost, faleš a zálud, spolu s nekritičností, zmatením, agresivitou, frustrací a nedůsledností.
Při napěťových vazbách postupujícího Marse do horoskopu narození se pak lze snadněji stát obětí svých slabých stránek či nižších pohnutek, více se mohou projevit – pokud se k tomu dispozice v nativitě ukazují - sklony k podvodu, alkoholismu či únikům z reality. Ve fyzické rovině v takovém případě nastupují deformace, zhmoždění a úrazy v oblasti dolních částí kotníků a chodidel, případně jejich operace, více se objevují onemocnění dýchacích cest a záněty střevního traktu či průjmy.

Od 28. ledna 06:38:54 středoevropského času začíná Mars putovat svým domácím znamením Berana. Po dobu tohoto pohybu lze častěji pocítit přírůstek fyzických i duševních sil a lze více těžit z aktivity, podnikavosti, odvahy a schopnosti konat rázné činy, vzrostou regenerační schopnosti. Snadněji můžeme uplatnit své vůdcovské a průkopnické sklony.
Pokud však bude postupující Mars spojen napěťovými vazbami s naším horoskopem, může nám přinést větší tvrdost, netrpělivost, zbrklost, agresivitu, konflikty a úrazy jak v duševní tak ve fyzické rovině - zvláště v oblasti hlavy (pozor na oči, zuby a pády na hlavu).

K předchozímu působení přistupují navíc následující vlivy:

1. a 2. ledna bude některým aktivizována obrazotvornost, posílena kreativita a vzroste množství tvůrčích aktivit. Také se objeví větší obětavost a chuť konat něco pro druhé. Vzroste empatie, sociální cítění a šlechetnost. Ostatní by však měli být více než jindy opatrní na zmatky, sebeklam, iluzi, podvody a okradení, také na potíže z konzumace alkoholu či dokonce ze sklouznutí k užití omamných látek.
Nejsilněji bude působit tento vliv 08:25 až 10:45 a 14:15 až 16:10.

10. až 12. leden nabídnou zlepšení toku energie a regeneračních schopností, obnovení plodnosti, narůst rasance v jednání a větší odvahu. Bude snadnější se rozvíjet, měnit. Někteří lidé pocítí příliv sexuální energie, jiní větší chuť hledat věci skryté a odkrývat tajemství poznání. Přitom však bude třeba dávat větší pozor na přílišný důraz na vlastní svobodu, nezávislost, vznětlivost, snížení sebekázně a chuť k unáhleným reakcím. Bude větší nebezpečí úrazů při řízení a práci s technickými zařízeními a elektřinou.
Nejsilněji bude působit tento vliv 05:10 až 12:05 a 13:55 až 18:05.

18. až 20. ledna bude třeba více opatrnosti na konflikty se staršími lidmi, autoritami a řádem jak v osobním, tak v profesním životě. Také na zranění a havárie. Více se bude projevovat agresivita, tvrdošíjnost, sobectví a hrubý materialismus. Obtížnější bude být praktický, dochvilný a dodržovat řád a pravidla. Tento čas zbloudilým nastavuje zrcadlo a pro ty, kteří žijí v souladu s řádem, přináší nové podmínky k růstu.
Nejsilněji bude působit tento vliv 03:05 až 05:55, 07:50 až 10:00 a 13:45 až 15:50.